*Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů:


*Souhlasím s interními storno podmínkami Autokempu Podhradí:


„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde